بهای بلیط

بهای بلیط


 مبلغ ورودی مجموعه جهانی باغ فین  به ازای هر بازدید کننده ایرانی 400،000 ریال و برای بازدیدکننده خارجی 3,500،000 ریال تعیین گردیده است
 

توجه :
- طبقات فوقانی عمارت سردر و کوشک صفویه بازدید ندارد.

آدرس اینترنتی فروش آنلاین بلیط باغ جهانی فین کاشان (کلیک کنید)

 


منبع : پایگاه جهانی باغ تاریخی فین کاشان